Konsertopptak V2005
Dato Tid Sted Arrangement FLAC mp3 Box / wav
19.01.2005 18:00 Levinsalen Onsdagskonsert arkivert arkivert arkivert
24.01.2005 19:30 Levinsalen Kollegakonsert arkivert arkivert arkivert
25.01.2005 12:05 Levinsalen Stipendiatkonsert arkivert arkivert arkivert
27.01.2005 12:05 Levinsalen Vokalkonsert arkivert arkivert arkivert
27.01.2005 19:30 Lindemansalen Slagverkkonsert arkivert arkivert arkivert
28.01.2005 19:30 Lindemansalen Orkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
29.01.2005 17:00 Levinsalen Diplomkonsert arkivert arkivert arkivert
31.01.2005 19:30 Levinsalen Diplomkonsert arkivert arkivert arkivert
08.02.2005 20:00 Levinsalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
28.02.2005 19:30 Levinsalen Kollegakonsert arkivert arkivert arkivert
17.03.2005 19:30 Konserthuset Mahler 8. Symfoni arkivert arkivert arkivert
18.03.2005 19:30 Konserthuset Mahler 8. Symfoni arkivert arkivert arkivert
20.03.2005 15:00 Levinsalen Hovedfagseksamen Hultkrantz arkivert arkivert arkivert
04.04.2005 19:30 Levinsalen Kollegakonsert arkivert arkivert arkivert
07.04.2005

19:00

Lindemansalen

ConocoPhillips Finale

arkivert arkivert arkivert arkivert
08.04.2005 19:30 Levinsalen Hovedfagseksamen Stendahl arkivert arkivert arkivert
11.04.2005

19:30

Levinsalen

Stipendiatkonsert

arkivert arkivert arkivert arkivert
14.04.2005 12:05 Levinsalen Hovedfagskonsert arkivert arkivert arkivert
15.04.2005 19:30 Lindemansalen Samtidskonsert arkivert arkivert arkivert
18.04.2005? NRK Komponistworkshop KORK del 1
Komponistworkshop KORK del 2
Komponistworkshop KORK del 3
Komponistworkshop KORK del 4
arkivert
arkivert
arkivert
arkivert
arkivert
arkivert
arkivert
arkivert
arkivert
arkivert
arkivert
arkivert
19.04.2005 13:00 Levinsalen Hovedfagskonsert Djerdj arkivert arkivert arkivert
20.04.2005 18:00 Levinsalen Onsdagskonsert arkivert arkivert arkivert
21.04.2005 19:30 Levinsalen Hovedfagseksamen Schrøder arkivert arkivert arkivert
22.04.2005 19:30 Levinsalen Kammerkollegene arkivert arkivert arkivert
23.04.2005 17:00 Lindemansalen Hovedfagseksamen Gomnæs arkivert arkivert arkivert
24.04.2005 15:00 Levinsalen Hovedfagseksamen Skjervold arkivert arkivert arkivert
29.04.2005 19:30 Lindemansalen Kammerorkester / Diplom / Braaten arkivert arkivert arkivert
02.05.2005 19:30 Levinsalen Kollegakonsert arkivert arkivert arkivert
03.05.2005 12:00 Levinsalen Hovedfagseksamen Nina Olufsen arkivert arkivert arkivert
10.05.2005 19:30 Lindemansalen Hovedfagseksamen Bakke arkivert arkivert arkivert
11.05.2005 18:00 Levinsalen Diplomkonsert arkivert arkivert arkivert
12.05.2005 14:00 Levinsalen Hovedfagseksamen Schrøder arkivert arkivert arkivert
13.05.2005 19:30 Levinsalen Hovedfagseksamen Lamprecht, Engebretsen arkivert arkivert arkivert
20.05.2005 19:30 Lindemansalen Hovedfagseksamen Wuttudal arkivert arkivert arkivert
22.05.2005 13:00 Levinsalen Hovedfagseksamen Lindboe, Nilsen arkivert arkivert arkivert
23.05.2005 19:30 Levinsalen Hovedfagseksamen Stenvik, Håvik, Aksnes arkivert arkivert arkivert
25.05.2005 19:30 Levinsalen Komposisjonsstudenter eksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
02.06.2005 19:30 Store Studio Diplomeksamen Solunac, Husebø arkivert arkivert arkivert
09.06.2005 19:30 Olavshallen Diplomeksamen Røynesdal arkivert arkivert arkivert
09.06.2005 20:00 Lindemansalen Diplomeksamen Solset arkivert arkivert arkivert
13.06.2005 17:00 Lindemansalen Diplomeksamen Solunac arkivert arkivert arkivert
15.06.2005 19:00 Lindemansalen Hovedfagseksamen Førre arkivert arkivert arkivert
16.06.2005 19:30 Lindemansalen Diplomeksamen Braaten arkivert arkivert arkivert
20.06.2005 19:30 Levinsalen Diplomeksamen Bernhardsson arkivert arkivert arkivert
22.06.2005 17:00 Lindemansalen Diplomeksamen Røynesdal arkivert arkivert arkivert
Antall konsertopptak: 45