Konsertopptak V2004
Dato Tid Sted Arrangement FLAC mp3 Box / wav
13.01.2004 19:30 Lindemansalen Beethoven møter Norden arkivert arkivert arkivert
14.01.2004 18:00 Levinsalen Onsdagskonsert arkivert arkivert arkivert
15.01.2004 19:30 Levinsalen Hovedfagskonsert arkivert arkivert arkivert
23.01.2004 19:30 Lindemansalen Egil Monn-Iversen arkivert arkivert arkivert
24.01.2004 18:00 Lindemansalen Egil Monn-Iversen arkivert arkivert arkivert
24.01.2004 15:00 Universitetets Aula Orkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
04.02.2004 18:00 Levinsalen Onsdagskonsert arkivert arkivert arkivert
15.02.2004 18:00 Lindemansalen Hovedfagskonsert arkivert arkivert arkivert
18.02.2004 18:00 Levinsalen Onsdagskonsert arkivert arkivert arkivert
21.02.2004

15:00

Lindemansalen

NMHs Storband

arkivert arkivert arkivert arkivert
24.02.2004 19:30 Levinsalen Originalkonsert arkivert arkivert arkivert
25.02.2004 18:00 Levinsalen Onsdagskonsert arkivert arkivert arkivert
27.02.2004 19:30 Lindemansalen Hovedfagskonsert arkivert arkivert arkivert
02.03.2004 19:30 Levinsalen Hovedfagskonsert arkivert arkivert arkivert
03.03.2004 18:00 Levinsalen Onsdagskonsert arkivert arkivert arkivert
10.03.2004 18:00 Levinsalen Onsdagskonsert arkivert arkivert arkivert
12.03.2004

19:30

Lindemansalen

Orkesterkonsert

arkivert arkivert arkivert arkivert
13.03.2004

15:00

Lindemansalen

Orkesterkonsert

arkivert arkivert arkivert arkivert
16.03.2004 20:00 Levinsalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
19.03.2004 18:00 Levinsalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
19.03.2004 19:30 Lindemansalen Samtidskonsert arkivert arkivert arkivert
20.03.2004 13.00 Levinsalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
21.03.2004 18.00 Lindemansalen Hovedfagskonsert arkivert arkivert arkivert
23.03.2004 19.30 Levinsalen Originalkonsert arkivert arkivert arkivert
24.03.2004 18.00 Levinsalen Onsdagskonsert arkivert arkivert arkivert
25.03.2004 19.30 Levinsalen Samtidskonsert arkivert arkivert arkivert
30.03.2004

19.30

Lindemansalen

Beethoven møter Norden

arkivert arkivert arkivert arkivert
31.03.2004 18.00 Levinsalen Onsdagskonsert arkivert arkivert arkivert
01.04.2004 19.30 Levinsalen Diplomeksamen arkivert arkivert arkivert
18.04.2004 18.00 Lindemansalen Diplomkonsert arkivert arkivert arkivert
19.04.2004 19.30 Levinsalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
20.04.2004 19.30 Levinsalen Beethoven møter Norden arkivert arkivert arkivert
21.04.2004 18.00 Levinsalen Onsdagskonsert arkivert arkivert arkivert
25.04.2004 16.00 Levinsalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
27.04.2004 19.30 Lindemansalen Diplomeksamen arkivert arkivert arkivert
XX.04.2004 ? ? Conoco Prisvinner 2004 arkivert arkivert arkivert
28.04.2004 19.30 Lindemansalen Conoco Phillips arkivert arkivert arkivert
28.04.2004 18.00 Levinsalen Onsdagskonsert arkivert arkivert arkivert
30.04.2004 19.30 Lindemansalen Samtidskonsert arkivert arkivert arkivert
30.04.2004

?

NRK

Komponistworkshop del 1
Komponistworkshop del 2
arkivert arkivert arkivert arkivert
05.05.2004 19.30 Lindemansalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
08.05.2004 15.00 Levinsalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
09.05.2004 15.00 Lindemansalen Diplomkonsert arkivert arkivert arkivert
09.05.2004 16.00 Levinsalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
14.05.2004 18.00 Levinsalen Diplomkonsert arkivert arkivert arkivert
15.05.2004 17.00 Levinsalen Diplomkonsert arkivert arkivert arkivert
16.05.2004 16.00 Levinsalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
19.05.2004 18.00 Levinsalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
19.05.2004 19.30 Lindemansalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
21.05.2004 19.30 Levinsalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
21.05.2004 19.30 Lindemansalen Diplomeksamen arkivert arkivert arkivert
23.05.2004 19.30 Levinsalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
26.05.2004 19.30 Levinsalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
27.05.2004 19.30 Olavshallen Diplomeksamen arkivert arkivert arkivert
30.05.2004

19.30

Levinsalen

Hovedfagseksamen

arkivert arkivert arkivert arkivert
03.06.2004

19.30

NRK

Store Studio

arkivert arkivert arkivert arkivert
08.06.2004 19.30 Levinsalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
11.06.2004 18.00 Lindemansalen Diplomeksamen arkivert arkivert arkivert
11.06.2004 19.30 Lindemansalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
15.06.2004 19.30 Levinsalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
Antall konsertopptak: 60