Konsertopptak V2003
Dato Tid Sted Arrangement FLAC mp3 Box / wav
08.01.2003 18:00 Levinsalen Onsdagskonsert arkivert arkivert arkivert
15.01.2003 18:00 Levinsalen Onsdagskonsert arkivert arkivert arkivert
21.01.2003 19:00 Lindemansalen Korkonsert arkivert arkivert arkivert
22.01.2003 18:00 Levinsalen Onsdagskonsert arkivert arkivert arkivert
24.01.2003

19:30

Lindemansalen

Jazz Symfoniorkester

arkivert arkivert arkivert arkivert
25.01.2003

15:00

Lindemansalen

Jazz Symfoniorkester

arkivert arkivert arkivert arkivert
29.01.2003

19:30

Lindemansalen

Lærerkonsert

arkivert arkivert arkivert arkivert
05.02.2003 18:00 Levinsalen Onsdagskonsert arkivert arkivert arkivert
07.02.2003

19:30

Lindemansalen

Kammerorkesterkonsert

arkivert arkivert arkivert arkivert
12.02.2003 18:00 Levinsalen Onsdagskonsert arkivert arkivert arkivert
15.02.2003 15:00 Lindemansalen Diplomstudentenes Konsertserie arkivert arkivert arkivert
26.02.2003

19:30

Lindemansalen

Lærerkonsert

arkivert arkivert arkivert arkivert
26.02.2003 18:00 Levinsalen Onsdagskonsert arkivert arkivert arkivert
28.02.2003 19:30 Lindemansalen Samtidskonsert arkivert arkivert arkivert
09.03.2003 19:30 Levinsalen Hovedfagskonsert arkivert arkivert arkivert
12.03.2003 18:00 Levinsalen Onsdagskonsert arkivert arkivert arkivert
14.03.2003 19:30 Levinsalen Orkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
15.03.2003 15:00 Levinsalen Orkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
19.03.2003 18:00 Levinsalen Onsdagskonsert arkivert arkivert arkivert
26.03.2003 19:30 Lindemansalen Lærerkonsert arkivert arkivert arkivert
27.03.2003 19:30 Levinsalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
03.04.2003 ? Lindemansalen Phillips stipendkonsert arkivert arkivert arkivert
04.04.2003

19:30

Lindemansalen

Samtidskonsert

arkivert arkivert arkivert arkivert
08.04.2003 19:30 Lindemansalen Hovedfagseksamen korledelse arkivert arkivert arkivert
08.04.2003 19:30 Levinsalen Hovedfagskonsert klaver arkivert arkivert arkivert
09.04.2003 18:00 Levinsalen Onsdagskonsert arkivert arkivert arkivert
11.04.2003 19:30 Lindemansalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
13.04.2003 17:00 Levinsalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
23.04.2003 19:30 Lindemansalen Lærerkonsert arkivert arkivert arkivert
24.04.2003 12:00 Levinsalen Hovedfagskonsert arkivert arkivert arkivert
25.04.2003 19:30 Lindemansalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
27.04.2003 14:00 Levinsalen Hovedfagskonsert arkivert arkivert arkivert
28.04.2003 ? Store Studio Komponiskworkshop arkivert arkivert arkivert
30.04.2003 18:00 Levinsalen Onsdagskonsert arkivert arkivert arkivert
05.05.2003 ? ? Workshop Hellstenius arkivert arkivert arkivert
06.05.2003 19:30 Levinsalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
07.05.2003 18:00 Levinsalen Onsdagskonsert arkivert arkivert arkivert
09.05.2003 18:00 Lindemansalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
12.05.2003 19:30 Lindemansalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
12.05.2003 ? Levinsalen NMH's Kammerkor arkivert arkivert arkivert
13.05.2003 19:30 Levinsalen Amerikans folkemusikk Charlotte Wilhelmsen arkivert arkivert arkivert
14.05.2003 15:30 Lindemansalen Hovedfagseksamen1 kontrabass arkivert arkivert arkivert
14.05.2003 19:30 Lindemansalen Hovedfagseksamen2 akkomp. / samspill arkivert arkivert arkivert
15.05.2003 19:30 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
16.05.2003 19:30 Lindemansalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
20.05.2003 19:30 Lindemansalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
21.05.2003 19:30 Lindemansalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
21.05.2003 18:00 Levinsalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
23.05.2003 18:00 NRK Store Studio Orkesterkonsert / Diplomeksamen KORK arkivert arkivert arkivert
25.05.2003 18:00 Lindemansalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
26.05.2003

18:30

Lindemansalen

Hovedfagseksamen Haugen + Brynjulvsrud

arkivert arkivert arkivert arkivert
28.05.2003 19:30 Levinsalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
03.06.2003 19:00 Levinsalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
06.06.2003 14:30 Levinsalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
09.06.2003 18:00 Levinsalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
Antall konsertopptak: 55