Konsertopptak V2001
Dato Tid Sted Arrangement FLAC mp3 Box / wav
? ? ? Conoco Phillips Musikkstipend arkivert arkivert arkivert
16.01.2001 19:30 Lindemansalen Kammerorkester / diplomeksamen arkivert arkivert arkivert
27.01.2001 18:00 Oslo Konserthus Orkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
04.02.2001 18:00 Lindemansalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
16.02.2001 19:30 Lindemansalen Samtidskonsert arkivert arkivert arkivert
24.02.2001 15:00 Lindemansalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
28.02.2001 19:30 Levinsalen Lærerkonsert vårsprett arkivert arkivert arkivert
01.03.2001 ? ? Hovedfagskonsert arkivert arkivert arkivert
07.03.2001 19:30 Levinsalen Diplomkonsert arkivert arkivert arkivert
16.03.2001 19:30 Lindemansalen Orkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
17.03.2001 15:00 Lindemansalen Orkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
18.03.2001 19:00 Lindemansalen Forelesningskonsert arkivert arkivert arkivert
28.03.2001

19:30

Lindemansalen

Phillips Reisestipend Finalekonsert del 1 + 2

arkivert arkivert arkivert arkivert
29.03.2001 19:30 Lindemansalen Lærerkonsert vårsprett arkivert arkivert arkivert
05.04.2001 19:30 Levinsalen Renessansekonsert arkivert arkivert arkivert
19.04.2001 19:30 Levinsalen Groven-pianoet arkivert arkivert arkivert
22.04.2001 19:30 Lindemansalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
23.04.2001 19:30 Levinsalen Samtidskonsert arkivert arkivert arkivert
25.04.2001 19:30 Lindemansalen Lærerkonsert vårsprett arkivert arkivert arkivert
26.04.2001 19:30 Levinsalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
29.04.2001 ? ? Hovedfagskonsert arkivert arkivert arkivert
30.04.2001 19:30 Lindemansalen Diplomstudentenes konsertserie del 1 + 2 arkivert arkivert arkivert
02.05.2001 19:30 Lindemansalen Hovedfagskonsert arkivert arkivert arkivert
04.05.2001

19:30

NRK Store Studio

Orkesterkonsert / diplomeksamen del 1 + 2

arkivert arkivert arkivert arkivert
06.05.2001 19:00 Lindemansalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
08.05.2001 19:30 Lindemansalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
08.05.2001 19:30 Levinsalen Eksamenskonsert Magnussen arkivert arkivert arkivert
09.05.2001 15:00 Lindemansalen Eksamenskonsert Dymkov + Stepanova arkivert arkivert arkivert
10.05.2001 17:00 Lindemansalen Eksamenskonsert Lidal arkivert arkivert arkivert
16.05.2001 19:30 Levinsalen Paul Dukas / Tor Espen Aspaas arkivert arkivert arkivert
18.05.2001 19:30 Lindemansalen Eksamenskonsert Stoyanov arkivert arkivert arkivert
19.05.2001 16:00 Lindemansalen Eksamenskonsert Holter arkivert arkivert arkivert
26.05.2001 16:00 Levinsalen Diplomeksamen Røysland arkivert arkivert arkivert
06.06.2001 20:00
Levinsalen Hovedfagseksamen Radziej del 1 + 2
arkivert arkivert arkivert
07.06.2001 19:30 Lindemansalen Diplomeksamen Postma arkivert arkivert arkivert
08.06.2001 19:30 NRK Store Studio Orkesterkonsert / Diplomeksamen arkivert arkivert arkivert
09.06.2001 16:00 Lindemansalen Myhre mangler CD mangler
21.06.2001 19:30 Lindemansalen Diplomeksamen Hesby arkivert arkivert arkivert
21.06.2001 ? ? Hovedfagskonsert arkivert arkivert arkivert
Antall konsertopptak: 39