Konsertopptak V1999
Dato Tid Sted Arrangement FLAC mp3 Box / wav
29.01.1999 19:30 Lindemansalen Orkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
30.01.1999 13:00 Lindemansalen Orkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
03.02.1999 19:30 Lindemansalen Diplomkonsert arkivert arkivert arkivert
05.02.1999 20:00 Levinsalen Hovedfagskonsert arkivert arkivert arkivert
07.02.1999 16:00 Lindemansalen Diplomkonsert arkivert arkivert arkivert
09.02.1999 19:30 Levinsalen Diplomkonsert arkivert arkivert arkivert
13.02.1999 13:00 Lindemansalen Godt norsk arkivert arkivert arkivert
16.02.1999 19:30 Levinsalen Korkonsert arkivert arkivert arkivert
17.02.1999 19:30 Lindemansalen Slagverkkonsert arkivert arkivert arkivert
28.02.1999 18:00 Lindemansalen Diplomkonsert arkivert arkivert arkivert
06.03.1999 13:00 Oslo Konserthus / Lille Sal Morgendagens solister arkivert arkivert arkivert
07.03.1999 18:00 Lindemansalen Diplomkonsert arkivert arkivert arkivert
09.03.1999 19:30 Levinsalen Diplomkonsert arkivert arkivert arkivert
19.03.1999 19:30 Lindemansalen Orkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
20.03.1999 13:00 Lindemansalen Orkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
16.04.1999 19:30 Lindemansalen Hovedfagskonsert arkivert arkivert arkivert
19.04.1999 19:30 Lindemansalen Hovedfagskonsert arkivert arkivert arkivert
22.04.1999 19:30 Lindemansalen Diplomkonsert arkivert arkivert arkivert
29.04.1999 19:30 Levinsalen Hovedfagskonsert arkivert arkivert arkivert
30.04.1999 19:30 Lindemansalen Samtidskonsert arkivert arkivert arkivert
03.05.1999 14:00 Lindemansalen Kammerorkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
04.05.1999 19:30 Lindemansalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
05.05.1999 18:00 Levinsalen Hovedfagskonsert arkivert arkivert arkivert
07.05.1999 19:30 Levinsalen Hovedfagskonsert arkivert arkivert arkivert
08.05.1999 13:00 Oslo Konserthus / Lille Sal Morgendagens solister mangler mangler mangler
11.05.1999 19:30 Lindemansalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
12.05.1999 19:30 Lindemansalen Slagverkkonsert arkivert arkivert arkivert
19.05.1999 19:30 Levinsalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
21.05.1999 17:00 Lindemansalen Hovedfag kammermusikk arkivert arkivert arkivert
26.05.1999 19:30 Lindemansalen Hovedfag kammermusikk arkivert arkivert arkivert
27.05.1999 16:00 Lindemansalen Eksamen kammermusikk arkivert arkivert arkivert
28.05.1999 19:30 NRK Store Studio Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
01.06.1999 19:30 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
17.06.1999 19:30 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
Antall konsertopptak: 34