Konsertopptak V1998
Dato Tid Sted Arrangement FLAC mp3 Box / wav
12.01.1998 19:30 Lindemansalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
23.01.1998 19:30 Lindemansalen Orkesterkonsert / Mahler 5. symf. arkivert arkivert arkivert
24.01.1998 13:00 Lindemansalen Orkesterkonsert / Mahler 5. symf. arkivert arkivert arkivert
10.02.1998 19:30 Lindemansalen Kammerorkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
10.02.1998 19:30 Levinsalen Hovedfagseksamen korledelse arkivert arkivert arkivert
13.02.1998 19:30 Lindemansalen Samtidskonsert arkivert arkivert arkivert
22.02.1998 18:00 Lindemansalen Hovedfagskonsert arkivert arkivert arkivert
28.02.1998 13:00 Oslo Konserthus / Lille Sal Konsertserie Lille Sal arkivert arkivert arkivert
02.03.1998 19:30 Lindemansalen Forskjellig for celli arkivert arkivert arkivert
10.03.1998 19:30 Lindemansalen Hovedfagskonsert arkivert arkivert arkivert
14.03.1998 13:00 Lindemansalen Godt norsk arkivert arkivert arkivert
14.03.1998 13:00 Oslo Konserthus / Lille Sal Konsertserie Lille Sal Jazz arkivert arkivert arkivert
15.03.1998 19:00 Lindemansalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
19.03.1998 19:30 Lindemansalen Orkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
20.03.1998 19:30 Lindemansalen Orkesterkonsert / Diplomeksamen arkivert arkivert arkivert
21.03.1998 13:00 Lindemansalen Orkesterkonsert / Diplomeksamen arkivert arkivert arkivert
26.03.1998 19:30 Lindemansalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
27.03.1998 19:30 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
29.03.1998 18:00 Lindemansalen Hovedfagskonsert arkivert arkivert arkivert
31.03.1998 20:00 Lindemansalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
03.04.1998 19:30 Lindemansalen Kammerorkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
04.04.1998 13:00 Lindemansalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
17.04.1998 12:00 Lindemansalen Kjerulf Konferanse arkivert arkivert arkivert
19.04.1998 18:00 Levinsalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
20.04.1998 19:30 Levinsalen Samtidskonsert arkivert arkivert arkivert
20.04.1998 19:30 Lindemansalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
27.04.1998 19:30 Levinsalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
30.04.1998 19:30 Store Studio Diplomeksamen / KORK arkivert arkivert arkivert
02.05.1998 13:00 Levinsalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
02.05.1998 13:00 Oslo Konserthus / Lille Sal Konsertserie Lille Sal mangler mangler mangler
07.05.1998 19:30 Levinsalen Renessansekonsert arkivert arkivert arkivert
09.05.1998 13:00 Oslo Konserthus / Lille Sal Konsertserie Lille Sal arkivert arkivert arkivert
11.05.1998 19:30 Levinsalen Hovedfagskonsert arkivert arkivert arkivert
13.05.1998 17:00 Lindemansalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
13.05.1998 20:00 Lindemansalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
14.05.1998 19:30 Levinsalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
15.05.1998 19:30 Levinsalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
18.05.1998 19:30 Lindemansalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
19.05.1998 17:00 Lindemansalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
19.05.1998 20:00 Lindemansalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
20.05.1998 18:00 Lindemansalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
25.05.1998 19:30 Levinsalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
26.05.1998 19:30 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
27.05.1998 20:00 Levinsalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
01.06.1998 19:00 Lindemansalen Hovedfagseksamen mangler mangler mangler
11.06.1998 19:30 Levinsalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
12.06.1998 16:00 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
12.06.1998 19:30 Levinsalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
19.06.1998 19:30 Lindemansalen Ensemble Ernst arkivert arkivert arkivert
Antall konsertopptak: 49