Konsertopptak V1996
Dato Tid Sted Arrangement FLAC mp3 Box / wav
05.01.1996 19:30 Oslo Konserthus Orkesterkonsert arkivert arkivert arkivert arkivert
06.01.1996 13:00 Lindemansalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
11.01.1996 19:30 Lindemansalen Kammerorkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
14.01.1996 18:00 Lindemansalen Hovedfagskonsert arkivert arkivert arkivert
16.01.1996 19:30 Kammersalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
22.01.1996 19:30 Lindemansalen Hovedfagskonsert arkivert arkivert arkivert
28.01.1996 19:30 Lindemansalen Komposisjonseksamen arkivert arkivert arkivert
07.02.1996 19:30 Oslo Konserthus Orkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
12.02.1996 19:30 Kammersalen Bach for gitar arkivert arkivert arkivert
14.02.1996 19:30 Kammersalen Hovedfagskonsert arkivert arkivert arkivert
17.02.1996 14:00 Lindemansalen "Prøve og konsert" arkivert arkivert arkivert
23.02.1996 19:30 Lindemansalen Samtidskonsert arkivert arkivert arkivert
08.03.1996 19:30 Lindemansalen Samtidskonsert arkivert arkivert arkivert
09.03.1996 13:00 Lindemansalen Godt norsk arkivert arkivert arkivert
11.03.1996 19:30 Kammersalen Folkemusikk-konsert arkivert arkivert arkivert
12.03.1996 19:30 Lindemansalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
14.03.1996 19:30 Kammersalen Musikk fra 1600-tallet arkivert arkivert arkivert
16.03.1996 13:00 Kammersalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
22.03.1996 19:30 Lindemansalen Orkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
23.03.1996 19:30 Lindemansalen Orkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
29.03.1996 19:30 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
12.04.1996 19:30 Lindemansalen Kammermusikkonsert arkivert arkivert arkivert
13.04.1996 13:00 Lindemansalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
15.04.1996 19:30 Kammersalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
16.04.1996 19:30 Levinsalen Hovedfagskonsert arkivert arkivert arkivert
19.04.1996 19:30 Lindemansalen Kammermusikkonsert arkivert arkivert arkivert
20.04.1996 13:00 Kammersalen Hovedfagseksamen kammermusikk arkivert arkivert arkivert
24.04.1996 19:30 Kammersalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
25.04.1996 19:30 Kammersalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
29.04.1996 19:30 Lindemansalen Hovedfagskonsert arkivert arkivert arkivert
03.05.1996 19:30 Lindemansalen Orkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
05.05.1996 18:00 Lindemansalen "Prøve og konsert" arkivert arkivert arkivert
08.05.1996 19:30 Lindemansalen Kammermusikkonsert arkivert arkivert arkivert
09.05.1996 19:30 Kammersalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
14.05.1996 19:30 Lindemansalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
20.05.1996 19:30 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
21.05.1996 19:30 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
22.05.1996 19:30 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
23.05.1996 19:30 Lindemansalen Hovedfagseksamen kammermusikk/solo arkivert arkivert arkivert
24.05.1996 19:30 Lindemansalen Hovedfagseksamen kammermusikk/solo arkivert arkivert arkivert
29.05.1996 15:00 Lindemansalen Hovedfagseksamen kammermusikk/solo arkivert arkivert arkivert
29.05.1996 19:30 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
30.05.1996 19:30 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
05.06.1996 19:30 Lindemansalen Hovedfagseksamen akkompagnement arkivert arkivert arkivert
06.06.1996 19:30 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
11.06.1996 19:30 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
12.06.1996 19:30 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
18.06.1996 19:30 Lindemansalen Hovedfagseksamen med fordypning arkivert arkivert arkivert
20.06.1996 19:30 Lindemansalen Hovedfagseksamen / soloinstrument arkivert arkivert arkivert
Antall konsertopptak: 49