Konsertopptak V1995
Dato Tid Sted Arrangement FLAC mp3 Box / wav
10.01.1995 19:30 Oslo Konserthus Orkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
19.01.1995 19:30 Lindemansalen Orgelkonsert arkivert arkivert arkivert
22.01.1995 14:00 Kammersalen Rhapsodia Espagnola arkivert arkivert arkivert
29.01.1995 19:30 Fagerborg kirke Eksamenskonsert i kantoripraksis arkivert arkivert arkivert
03.02.1995 18:00 Lindemansalen Samtidskonsert arkivert arkivert arkivert
15.02.1995 19:30 Lindemansalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
12.03.1995 13:00 Lindemansalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
15.03.1995 19:30 Lindemansalen Kammerorkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
17.03.1995 19:30 Lindemansalen Blåsekonsert arkivert arkivert arkivert
18.03.1995 13:00 Lindemansalen Samtidskonsert arkivert arkivert arkivert
26.03.1995 13:00 Lindemansalen Hovedfagseksamen Gedde-Dahl / Siiri arkivert arkivert arkivert
26.03.1995 17:00 Lindemansalen Hovedfagseksamen Olav Anders Veierød arkivert arkivert arkivert
27.03.1995 19:30 Lindemansalen Hovedfagskonsert arkivert arkivert arkivert
28.03.1995 19:30 Lindemansalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
30.03.1995 18:00 Kammersalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
31.03.1995 19:30 Lindemansalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
02.04.1995 13:00 Lindemansalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
03.04.1995 19:30 Kammersalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
05.04.1995 19:30 Kammersalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
06.04.1995 19:30 Lindemansalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
22.04.1995 18:00 Lindemansalen Samtidskonsert arkivert arkivert arkivert
23.04.1995 13:00 Lindemansalen Hovedfagseksamen Elisabeth Skaar arkivert arkivert arkivert
23.04.1995 17:00 Lindemansalen Hovedfagseksamen Øystein Sonstad arkivert arkivert arkivert
24.04.1995 19:30 Lindemansalen Barokkonsert arkivert arkivert arkivert
25.04.1995 19:30 Kammersalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
26.04.1995 19:30 Lindemansalen Orkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
28.04.1995 19:30 Lindemansalen Orkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
29.04.1995 13:00 Lindemansalen Godt norsk arkivert arkivert arkivert
02.05.1995 19:30 Kammersalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
04.05.1995 19:30 Kammersalen Spansk Renessansemusikk arkivert arkivert arkivert
05.05.1995 19:30 Lindemansalen Slagverkkonsert arkivert arkivert arkivert
05.05.1995 ? Lydstudio American Art Song - Marit Isaksen Solstad arkivert arkivert arkivert
10.05.1995 19:30 Lindemansalen Korkonsert arkivert arkivert arkivert
13.05.1995 15:00 Kammersalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
14.05.1995 18:00 Lindemansalen Orkester + kor v/ Bjørn Skjelbred arkivert arkivert arkivert
19.05.1995 19:30 Lindemansalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
21.05.1995 18:00 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
22.05.1995 19:30 Lindemansalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
23.05.1995 19:30 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
27.05.1995 13:00 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
29.05.1995 19:30 Kammersalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
02.06.1995 19:30 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert Grete Aasen O. arkivert arkivert arkivert
08.06.1995 19:30 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
09.06.1995 19:30 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
11.06.1995 18:00 Lindemansalen Hovedfagseksamen Marianne Haug arkivert arkivert arkivert
12.06.1995 19:30 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
13.06.1995 19:30 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
14.06.1995 19:30 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
16.06.1995 19:30 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
20.06.1995 19:30 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
Antall konsertopptak: 50