Konsertopptak V1994
Dato Tid Sted Arrangement FLAC mp3 Box / wav
18.01.1994 19:30 Kammersalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
22.01.1994 13:00 Lindemansalen Messingkonsert arkivert arkivert arkivert
23.01.1994 14:00 Kammersalen Fransk klavermusikk arkivert arkivert arkivert
24.01.1994 19:30 Black Box Ballettmusikk arkivert arkivert arkivert
26.01.1994 19:30 Kammersalen Barokkonsert mangler mangler mangler
28.01.1994 19:30 Kammersalen Gitarkonsert arkivert arkivert arkivert
02.02.1994 19:30 Kammersalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
06.02.1994 19:30 Oslo Konserthus Orkesterkonsert Mahler 2. Symfoni arkivert arkivert arkivert
09.02.1994 19:30 Lindemansalen Kammerorkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
10.02.1994 19:30 Lindemansalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
11.02.1994 19:30 Lindemansalen Diplomstudentenes konsertserie Cembalo arkivert arkivert arkivert
11.02.1994 19:30 Kammersalen Diplomstudentenes konsertserie Tuba arkivert arkivert arkivert
15.02.1994 19:30 Lindemansalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
17.02.1994 19:30 Kammersalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
19.02.1994 13:00 Lindemansalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
25.02.1994 19:30 Lindemansalen Cembalo konsert arkivert arkivert arkivert
11.03.1994 19:30 Kammersalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
11.03.1994 19:30 Lindemansalen Samtidskonsert arkivert arkivert arkivert
24.03.1994 19:30 Lindemansalen Hovedfagseksamen JF Heyerdahl arkivert arkivert arkivert
08.04.1994 19:30 Kammersalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
13.04.1994 19:30 Kammersalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
15.04.1994 19:30 Lindemansalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
22.04.1994 19:30 Lindemansalen Orkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
23.04.1994 19:30 Lindemansalen Orkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
25.04.1994 19:30 Kammersalen Renessansekonsert arkivert arkivert arkivert
26.04.1994 19:30 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
29.04.1994 19:30 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert / KORK arkivert arkivert arkivert
30.04.1994 13:00 Kammersalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
02.05.1994 19:30 Lindemansalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
03.05.1994 19:30 Lindemansalen Diplomkonsert Cembalo arkivert arkivert arkivert
03.05.1994 19:30 Kammersalen Diplomkonsert Anne Sofie Halvorsen arkivert arkivert arkivert
05.05.1994 19:30 Lindemansalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
06.05.1994 19:30 Lindemansalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
09.05.1994 19:30 Lindemansalen Diplomeksamen kammerorkester arkivert arkivert arkivert
10.05.1994 19:30 Lindemansalen Hovedfagseksamen Kristin Lundby arkivert arkivert arkivert
10.05.1994 19:30 Kammersalen Hovedfagseksamen Korledelse arkivert arkivert arkivert
13.05.1994 19:30 Lindemansalen Kammerkonsert (Diplomkonsert) arkivert arkivert arkivert
16.05.1994 18:00 Kammersalen Hovedfagseksamen Lars Hilde arkivert arkivert arkivert
16.05.1994 19:30 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert Peter Herresthal arkivert arkivert arkivert
19.05.1994 19:30 Lindemansalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
25.05.1994 17:00 Kammersalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
28.05.1994 19:30 Lindemansalen Samtidskonsert arkivert arkivert arkivert
30.05.1994 19:30 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
08.06.1994 19:30 Lindemansalen Hovedfagseksamen Lars Hilde arkivert arkivert arkivert
10.06.1994 19:30 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
14.06.1994 19:30 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
Antall konsertopptak: 46