Konsertopptak V1993
Dato Tid Sted Arrangement FLAC mp3 Box / wav
23.01.1993 13:00 Lindemansalen Trompetkonsert arkivert arkivert arkivert
24.01.1993 14:00 Lindemansalen Med Grieg i hendene arkivert arkivert arkivert
24.01.1993 16:00 Lindemansalen Med Grieg i hendene arkivert arkivert arkivert
02.02.1993 19:30 Oslo Konserthus Peer Gynt arkivert arkivert arkivert
04.02.1993 19:30 Lindemansalen Korkonsert arkivert arkivert arkivert
08.02.1993 ? Lindemansalen Konsert 8., 9. og 11. februar 1993 arkivert arkivert arkivert
23.02.1993 19:30 Lindemansalen Forskjellig for Celli arkivert arkivert arkivert
24.02.1993 19:30 Lindemansalen Messingen hyller Grieg arkivert arkivert arkivert
25.02.1993 19:30 Vålerengen Kirke Diplomstudentenes Konsertserie arkivert arkivert arkivert
09.03.1993 19:30 Lindemansalen Kammerorkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
09.03.1993 19:30 Kammersalen Gitarkonsert arkivert arkivert arkivert
14.03.1993 18:00 Lindemansalen Orgel, Slagverk og Blåsere arkivert arkivert arkivert
20.03.1993 13:00 Kammersalen Unge og gamle Fagottstjerner mangler mangler mangler
22.03.1993 19:30 Lindemansalen Diplomstudentenes Konsertserie arkivert arkivert arkivert
22.03.1993 19:30 Kammersalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
23.03.1993 19:30 Kammersalen Folkemusikkonsert mangler mangler mangler
24.03.1993 19:30 Lindemansalen Hovedfagseksamenskonsert mangler mangler mangler
26.03.1993 19:30 Lindemansalen Diplomstudentenes Konsertserie arkivert arkivert arkivert
26.03.1993 19:30 Kammersalen Samtidskonsert arkivert arkivert arkivert
30.03.1993 19:30 Kammersalen Kammermusikkonsert arkivert arkivert arkivert
02.04.1993 ? Lindemansalen Klaverkvintett 2.-4. april 1993 arkivert arkivert arkivert
23.04.1993 19:30 Lindemansalen Orkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
24.04.1993 13:00 Lindemansalen Orkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
25.04.1993 18:00 Kammersalen Akkordeonkonsert arkivert arkivert arkivert
27.04.1993 19:30 Kammersalen Italia Mia Renessansekonsert arkivert arkivert arkivert
29.04.1993 19:30 Kammersalen Slagverkkonsert arkivert arkivert arkivert
30.04.1993 19:30 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert mangler mangler mangler
03.05.1993 19:30 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
05.05.1993 19:30 Lindemansalen Kammermusikkonsert arkivert arkivert arkivert
06.05.1993 19:30 Lindemansalen Barokkonsert arkivert arkivert arkivert
09.05.1993 18:00 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
13.05.1993 19:30 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
28.05.1993 19:30 Vålerengen Kirke Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
03.06.1993 19:30 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
03.06.1993 19:30 Ullern Kirke Diplomeksamenskonsert Oeverleir arkivert arkivert arkivert
05.06.1993 19:30 Lindemansalen Komposisjonseksamen arkivert arkivert arkivert
05.06.1993 19:30 Kammersalen Diplomstudentenes Konsertserie arkivert arkivert arkivert
06.06.1993 19:30 Vålerengen Kirke Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
07.06.1993 ? Johanneskirken Bergen Festspillene i Bergen : Orkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
09.06.1993 19:30 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert Oevreboe arkivert arkivert arkivert
10.06.1993 19:30 Vålerengen Kirke Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
11.06.1993 19:30 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert mangler mangler mangler
12.06.1993 14:00 Kammersalen Komposisjonseksamen Tandberg arkivert arkivert arkivert
Antall konsertopptak: 43