Konsertopptak V1991
Dato Sted Arrangement FLAC mp3 Box / wav
09.01.1991 ? Tyrolerorkester : 9. januar 1991 arkivert arkivert arkivert
11.01.1991 Lindemansalen NMH symfoniorkester : Lindemansalen 11. januar 1991 arkivert arkivert arkivert
12.01.1991 Lindemansalen NMH symfoniorkester : Lindemansalen 12. januar 1991 arkivert arkivert arkivert
16.01.1991 Orgelsalen (317) Terje Winge spiller Bach : Orgelsalen 16. januar 1991

arkivert arkivert arkivert arkivert
19.01.1991 Lindemansalen Godt norsk : Lindemansalen 19. januar 1991 arkivert arkivert arkivert
20.01.1991 Lindemansalen Søren Gangfløt : Lindemansalen 20. januar 1991 arkivert arkivert arkivert
20.01.1991 Kammersalen Russisk klavermenu : Kammersalen 20. januar 1991 arkivert arkivert arkivert
21.01.1991 Kammersalen Russisk klavermenu : Kammersalen 21. januar 1991 arkivert arkivert arkivert
02.02.1991 Kammersalen Folkemusikkprogram : Kammersalen 2. februar 1991 arkivert arkivert arkivert
06.02.1991 Kammersalen Hovedfag : Ensembler : Kammersalen 6. februar 1991 arkivert arkivert arkivert
07.02.1991 Kammersalen Huskonsert : Kammersalen 7. februar 1991 arkivert arkivert arkivert
13.02.1991 Lindemansalen Orgelkonsert hovedfagstudenter : Lindemansalen 13. februar 1991 arkivert arkivert arkivert
15.02.1991 Kammersalen Samtidskonsert : Kammersalen 15. februar 1991 arkivert arkivert arkivert
16.02.1991 Lindemansalen Godt norsk (Bjørkøy/Hjelset): Lindemansalen 16. februar 1991 arkivert arkivert arkivert
19.02.1991 Kammersalen 6 x 6 strenger : Kammersalen 19. februar 1991 arkivert arkivert arkivert
21.02.1991 Kammersalen Joseph Macerollo : Kammersalen 21. februar 1991 arkivert arkivert arkivert
23.02.1991 Lindemansalen Blåseensemble : Lindemansalen 23. februar 1991 arkivert arkivert arkivert
24.02.1991 Lindemansalen John Lammetun : Lindemansalen 24. februar 1991 arkivert arkivert arkivert
06.03.1991 Kammersalen Cembaloinnvielsesgalla : Kammersalen 6. mars 1991 arkivert arkivert arkivert
07.03.1991 Kammersalen Kammerkonsert : Kammersalen 7. mars 1991 arkivert arkivert arkivert
08.03.1991 Kammersalen Stockholm saksofonkvartett : Kammersalen 8. mars 1991 arkivert arkivert arkivert
15.03.1991 Kammersalen Mozart på hammerklaver : Kammersaleen 15. mars 1991 arkivert arkivert arkivert
16.03.1991 Lindemansalen Godt norsk : Lindemansalen 16. mars 1991 arkivert arkivert arkivert
17.03.1991 Lindemansalen Orgelkonsert : Lindemansalen 17. mars 1991 arkivert arkivert arkivert
21.03.1991 Kammersalen Nimbus . Avslutningseksamen : Kammersalen 21. mars 1991 arkivert arkivert arkivert
21.03.1991 Lindemansalen Randi-Anita Olsen med venner : Lindemansalen 21 mars 1991 arkivert arkivert arkivert
04.04.1991 Lindemansalen Hans-Ola Ericsson : Lindemansalen 4. april 1991

arkivert arkivert arkivert arkivert
05.04.1991 Lindemansalen Fransk visitt : Lindemansalen 5. april 1991 arkivert arkivert arkivert
07.04.1991 Kammersalen Diplomkonsert : Kammersalen 7. april 1991 arkivert arkivert arkivert
16.04.1991 Kammersalen Kammermusikkonsert : Kammersalen 16. april 1991

arkivert arkivert arkivert arkivert
21.04.1991 Kammersalen Mozart på Majorstuen 1. Kammersalen 21. april 1991 arkivert arkivert arkivert
21.04.1991 Kammersalen Mozart på Majorstuen 2. Kammersalen 21. april 1991 arkivert arkivert arkivert
21.04.1991 Kammersalen Mozart på Majorstuen 3. Kammersalen 21. april 1991 arkivert arkivert arkivert
26.04.1991 ? Rodrigo : Gitarkonsert : Prøve 26. april 1991 arkivert arkivert arkivert
26.04.1991 Lindemansalen Orkesterkonsert : Lindemansalen 26. april 1991 arkivert arkivert arkivert
27.04.1991 Kammersalen Nimbus blåsekvintett : Demosessions : Kammersalen 27 - 28. april 1991 arkivert arkivert arkivert
27.04.1991 Kammersalen Nimbus blåsekvintett : Demosessions : Kammersalen 27 - 28. april 1991 arkivert arkivert arkivert
28.04.1991 Kammersalen Nimbus blåsekvintett : Demosessions : Kammersalen 27 - 28. april 1991 arkivert arkivert arkivert
28.04.1991 Kammersalen Nimbus blåsekvintett : Demosessions : Kammersalen 27 - 28. april 1991 arkivert arkivert arkivert
29.04.1991 Lindemansalen NMH renessanseensemble : Lindemanslen 29. april 1991 arkivert arkivert arkivert
29.04.1991 Lindemansalen Demoproduksjon : Yngve Moe : Lindemansalen 29. april - 1. mai 1991 arkivert arkivert arkivert
29.04.1991 Lindemansalen Demoproduksjon : Yngve Moe : Lindemansalen 29. april - 1. mai 1991 arkivert arkivert arkivert
30.04.1991 Lindemansalen Demoproduksjon : Yngve Moe : Lindemansalen 29. april - 1. mai 1991 arkivert arkivert arkivert
30.04.1991 Kammersalen NMH barokkensemble : Kammersalen 30. april 1991 arkivert arkivert arkivert
01.05.1991 Lindemansalen Demoproduksjon : Yngve Moe : Lindemansalen 29. april - 1. mai 1991 arkivert arkivert arkivert
09.05.1991 ? Session : Trond Davidsen, Frode Larsen : 9. mai 1991 arkivert arkivert arkivert
12.05.1991 Lindemansalen Diplomkonsert : Trond Lindheim : Lindemanslen 12. mai 1991 arkivert arkivert arkivert
14.05.1991 Kammersalen Eksamenskonsert : Elisabeth Barsted : Kammersalen 14. mai 1991 arkivert arkivert arkivert
15.05.1991 Lindemansalen Diplomeksamen : Yngve Moe : Lindemansalen 15. mai 1991 arkivert arkivert arkivert
16.05.1991 NMH studio Lisbet Brekke, Svein Lindemark : NMH studio 16. mai 1991 arkivert arkivert arkivert
16.05.1991 Lindemansalen Eksamenskonsert : Hovedfags messingkvintett : Lindemansalen 16. mai 1991 arkivert arkivert arkivert
30.05.1991 Lindemansalen Diplomdemo 1: Birgit Gudim : Lindemansalen 30. mai 1991 arkivert arkivert arkivert
30.05.1991 Lindemansalen Diplomdemo 2: Birgit Gudim : Lindemansalen 30. mai 1991 arkivert arkivert arkivert
12.06.1991 Kammersalen Hege Gustava Tjønn : Kammersalen 12.juni 1991 arkivert arkivert arkivert
Antall konsertopptak: 54