Konsertopptak H2023
Dato Tid Sted Konsert / Program Lydopptak Lydstudio Original Box / wav FLAC mp3 Videofil
14.09.2023 18:00 Levin Henning Mix FOH Box arkivert arkivert arkivert
17.09.2023 17:00 Levin Robert Seaback FOH Box arkivert arkivert arkivert
23.09.2023 18:00 Lindeman Henning Lydkontroll Box arkivert arkivert  
07.10.2023 18:00 Lindeman Henning Lydkontroll Box arkivert arkivert  
17.10.2023 19:30 Lindeman Automatisk opptak
Henning Mix
Lindemansal Box arkivert arkivert  
31.10.2023 18:00 Lindeman Henning Lydkontroll Box arkivert arkivert  
08.11.2023 19:30 Lindeman Henning Lydkontroll Box arkivert arkivert  
19.11.2023 20:00 Nasjonal Jazzscene, Victoria Henning Mix FOH Box mangler mangler mangler  
08.12.2023 19:30 Lindeman Henning Lydkontroll Box mangler mangler mangler  
09.12.2023 18:00 Lindeman Henning Lydkontroll Box mangler mangler mangler  
Antall konsertopptak: 10