Konsertopptak H2003
Dato Tid Sted Arrangement FLAC mp3 Box / wav
20.08.2003 18.00 Lindeman Festkonsert arkivert arkivert arkivert
02.09.2003 19.30 Lindeman Lærerkonsert arkivert arkivert arkivert
05.09.2003 19.30 Park Teater Samtidskonsert arkivert arkivert arkivert
19.09.2003

19.00

Lindeman

Hovedfagseksamen

arkivert arkivert arkivert arkivert
23.09.2003 19.30 Levin Originalkonsert arkivert arkivert arkivert
29.09.2003 18.00 Lindeman Diplomkonsert arkivert arkivert arkivert
01.10.2003 18.00 Levin Onsdagskonsert arkivert arkivert arkivert
08.10.2003 18.00 Levin Onsdagskonsert arkivert arkivert arkivert
10.10.2003

19.30

Lindeman

Orkesterkonsert

arkivert arkivert arkivert arkivert
14.10.2003

19.30

Lindeman

Lærerkonsert

arkivert arkivert arkivert arkivert
15.10.2003 18.00 Levin Onsdagskonsert arkivert arkivert arkivert
17.10.2003 18.00 Levin Diplomkonsert arkivert arkivert arkivert
21.10.2003 19.30 Levin Originalkonsert arkivert arkivert arkivert
06.11.2003

19.30

Levin

Kammerorkester

arkivert arkivert
arkivert
arkivert
08.11.2003 14.00 Lindeman Kammerorkester arkivert arkivert arkivert
11.11.2003 19.30 Lindeman Lærerkonsert arkivert arkivert arkivert
12.11.2003 18.00 Levin Onsdagskonsert arkivert arkivert arkivert
14.11.2003 19.30 Levin Diplomkonsert arkivert arkivert arkivert
19.11.2003 18.00 Levin Onsdagskonsert arkivert arkivert arkivert
25.11.2003 19.30 Levin Originalkonsert arkivert arkivert arkivert
30.11.2003 14.00 Levin Hovedfagskonsert arkivert arkivert arkivert
05.12.2003

19.30

Lindeman

Orkesterkonsert

arkivert arkivert arkivert arkivert
06.12.2003

15.00

Lindeman

Orkesterkonsert

arkivert arkivert arkivert arkivert
07.12.2003 19.00 Lindeman NMH Storband arkivert arkivert arkivert
12.12.2003 17.00 Lindeman Komposisjonseksamen arkivert arkivert arkivert
13.12.2003 17.00 Levin Diplomkonsert arkivert arkivert arkivert
15.12.2003 19.30 Lindeman Diplomeksamen arkivert arkivert arkivert
17.12.2003 18.00 Levin Onsdagskonsert arkivert arkivert arkivert
18.12.2003 19.30 Levin Diplomeksamen arkivert arkivert arkivert
Antall konsertopptak: 29