Konsertopptak H2002
Dato Tid Sted Arrangement FLAC mp3 Box / wav
11.09.2002 19:30 Oslo Domkirke Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
13.09.2002 19:30 Lindemansalen Samtidskonsert arkivert arkivert arkivert
18.09.2002 19:30 Levinsalen Lærerkonsert arkivert arkivert arkivert
30.09.2002 20:00 Lindemansalen Slagverkkonsert arkivert arkivert arkivert
11.10.2002

19:30

Lindemansalen

Orkesterkonsert / Ultima

arkivert arkivert arkivert arkivert
14.10.2002 14:00 Lindemansalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
16.10.2002 18:00 Levinsalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
16.10.2002 19:30 Lindemansalen Lærerkonsert arkivert arkivert arkivert
30.10.2002 19:30 Lindemansalen Kammerorkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
08.11.2002 19:30 Levinsalen Franske Perler / Tove Bratbakk arkivert arkivert arkivert
13.11.2002 19:30 Levinsalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
15.11.2002 19:30 Oslo Domkirke Orkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
16.11.2002 17:00 Levinsalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
17.11.2002 18:00 Levinsalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
20.11.2002 19:30 Levinsalen Lærerkonsert arkivert arkivert arkivert
21.11.2002 19:30 Lindemansalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
02.12.2002 15:00 Levinsalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
08.12.2002 ? Sibelius Akademiet Diplomkonsert arkivert arkivert arkivert
09.12.2002 19:30 Lindemansalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
Antall konsertopptak: 19