Konsertopptak H2000
Dato Tid Sted Arrangement FLAC mp3 Box / wav
? ? ? Workshop komposisjon arkivert arkivert arkivert
31.08.2000 19:30 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
22.09.2000 19:30 Lindemansalen Samtidskonsert arkivert arkivert arkivert
29.09.2000 19:30 Lindemansalen Høstsprett med lærere ved NMH arkivert arkivert arkivert
13.10.2000 19:30 Lindemansalen Orkesterkonsert / Ultima arkivert arkivert arkivert
14.10.2000 12:00 Oslo Domkirke Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
22.10.2000 16:00 Levinsalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
27.10.2000 19:30 Lindemansalen Høstsprett med lærere ved NMH arkivert arkivert arkivert
13.11.2000 19:30 Lindemansalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
14.11.2000 19:30 Lindemansalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
19.11.2000 18:00 Lindemansalen Godt norsk arkivert arkivert arkivert
24.11.2000 19:30 Lindemansalen Kammerorkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
27.11.2000 19:30 Lindemansalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
28.11.2000 19:30 Lindemansalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
30.11.2000 19:30 Lindemansalen Høstsprett med lærere ved NMH arkivert arkivert arkivert
08.12.2000

19:30

Lindemansalen

Orkesterkonsert del 1 + 2

arkivert arkivert arkivert arkivert
10.12.2000 13:00 Levinsalen Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
12.12.2000 19:30 Lindemansalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
13.12.2000 19:30 Lindemansalen Hovedfagseksamen arkivert arkivert arkivert
23.12.2000 12:00 Oslo Domkirke Diplomstudentenes konsertserie arkivert arkivert arkivert
Antall konsertopptak: 20