Konsertopptak H1997
Dato Tid Sted Arrangement FLAC mp3 Box / wav
10.09.1997 19:00 Lindemansalen Kammerorkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
18.09.1997 19:30 Levinsalen Bulgaria calls Norway mangler mangler mangler
19.09.1997 19:30 Levinsalen Bulgaria calls Norway mangler mangler mangler
10.10.1997 17:00 Lindemansalen Ultima Orkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
14.10.1997 10:00 Lindemansalen Kammerorkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
05.11.1997 19:30 Lindemansalen Kammerorkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
08.11.1997 13:00 Oslo Konserthus / Lille Sal Morgendagens solister arkivert arkivert arkivert
13.11.1997 19:30 Lindemansalen Diplomeksamen arkivert arkivert arkivert
14.11.1997 19:00 Cosmopolite Samtidskonsert arkivert arkivert arkivert
15.11.1997 15:00 Levinsalen Hovedfagskonsert arkivert arkivert arkivert
17.11.1997 19:30 Lindemansalen Hovedfagskonsert arkivert arkivert arkivert
21.11.1997 19:30 Lindemansalen Hovedfagskonsert arkivert arkivert arkivert
22.11.1997 13:00 Oslo Konserthus / Lille Sal Morgendagens solister arkivert arkivert arkivert
26.11.1997 19:30 Levinsalen Finn Mortensen Jubileumskonsert arkivert arkivert arkivert
28.11.1997 19:30 Levinsalen Renessansekonsert arkivert arkivert arkivert
29.11.1997 13:00 Oslo Konserthus / Lille Sal Morgendagens solister arkivert arkivert arkivert
06.12.1997 13:00 Oslo Konserthus / Lille Sal Morgendagens solister mangler mangler mangler
10.12.1997 19:30 Lindemansalen Orkesterkonsert arkivert arkivert arkivert
15.12.1997 19:30 Lindemansalen Diplomeksamenskonsert arkivert arkivert arkivert
Antall konsertopptak: 19